Back to GalleryBack to Gallery

Van Dreven Antiquair

Go to end of page.

         

 

A square horizontal gilt brass table clock, signed Albrecht à Berlin, circa 1700.

A so-called ‘Horizontal Tischuh’ or table clock, four corner ornaments with caryatids and four gilded bronze relief panels decorating the sides with Biblical scenes. Religious inspiration was part of daily life and the panels illustrate an ara. The clock movement has a 30-hour verge escapement, with an alarm mechanism on a bell. Dial with Roman chaptering, single hand, alarm disk in the middle. Small flower engraving on the four corners. The Berlin clockmaker David Nicolaus Albrecht worked between ca 1680 and 1720. His signature can be found on the back plate, beautifully detailed interior. Dimensions HxWxD 8x10,5x10,5 cm. Price € 12.500,--

 

Vierkante doosklok of zgn. Horizontal Tischuhr gesigneerd Albrecht à Berlin, circa 1700.

Vier hoekornamenten met kariatiden. Vuurvergulde bronzen kast met  reliëfpanelen  die de zijkanten sieren met Bijbelse taferelen. Religieuze inspiratie behoorde bij het dagelijks leven en de panelen illustreren een tijdsbeeld. De klok heeft een 30 uurs spillengang uurwerk met wekker op een bel. Wijzerplaat met Romeinse cijferring, één wijzer, wekkerschijf in het midden. Een kleine bloemgravering op de vier hoeken. De Berlijnse klokkenmaker David Nicolaus Albrecht was werkzaam tussen ca 1680 tot 1720.  Zijn signering is te vinden op de achterplatine,  prachtig uitgewerkt binnenwerk. Afmetingen HxBxD 8x10,5x10,5 cm. Prijs € 12.500,--

 


Van Dreven Antiquair
By appointment only
Uitsluitend op afspraak

tel :+31(0)20 4288442 mobile: +31(0)65 3643443


CONTACT

Back to Gallery